top of page

פיתוח הנהלת ביניים

Scale Smartly, Successfully, Seamlessly!

Staff Meeting

צמיחה ארגונית מתחילה בחיזוק שכבת האוזון הניהולית, והפיכתם משחקנים מצטיינים למאמנים מצוינים!

75,000

מנהלים
מיומנים

2000

שעות
סילבוס

22

מתודולגיות יחודיות לויאמר

100,000+

שעות הכשרה
למנהלי דרג ביניים

Business meeting

 

העצמת שכבת האוזון הניהולית של הארגון
 
תאגידים גדולים וסטאטאפים כאחד נאבקים על מנת לקדם תקשורת חלקה ומוצלחת בין כל חברית הארגון ולעודד צמיחה.

הפקת המירב משכבת הניהול בדרג הביניים תלויה בכם המנהלים. שכבה ניהולית זו, הקרויה גם שכבת האוזון הניהולית, משפיעה במידה רבה על מדדים תפעוליים חשובים בדמות: צמצום נטישת מקום העבודה שלא מרצון, הימנעות מצווארי בקבוק ניהוליים וכן חיזוק מיתוג המעסיק.
ההשקעה בשכבת ניהול דרג ביניים היא ROI הכרחי ומהיר לאקוסיסטם של החברה, פועלה ומרקם יחסי העבודה בה.

 

חברת דיבייט תסייע לכם לסנן ולחסום השפעות מזיקות על שכבת האוזון הניהולית - ולהגדיל הנעה והצלחה עסקית.

מטרת תכנית חיזוק שכבת ניהול ביניים

בדיבייט, פיתחנו תוכניות להכשרת דרגי הנהלה בצורה מיוחדת ומודולרית. מטרת תוכניות אלו הינה לעצב מחדש את התודעה, הלב והכישורים הניהוליים של צוותי הנהלת הביניים בארגון.
יד ביד, ננחה את המנהלים והמנהלות ברבדים החינוכיים, המעשיים והמקצ
ועיים במטרה להשיג:

 

  • שביעות רצון מהעובדים

  • שימור טאלנטים 

  • קליטה מהירה של עובדים חדשים 

  • חיזוק מותג המעסיק

  • הפחתת צווארי בקבוק


אנו מתאימים את הסדנאות וההרצאות לפרקטיקות מעשיות, קלות לישום ורלוונטיות לכל קהל יעד ומטרותיו.

Office Hang Out

watch the webinar

חיזוק שכבת ניהול ביניים כבסיס
בשלבי צמיחת הארגון והחברה

בשיתוף:

houzz.png
bmc.jpg
bottom of page