איך ניתן לנהל ישיבה פדגוגית?

במהלך ההשתלמויות והסדנאות שאנו מעבירים למורים, יצא לנו לשמוע לא פעם את המחנכות מדברות על האתגר שבניהול ישיבה פדגוגית.

החשיבות שבקיום ישיבות אלה ברורה לכל איש חינוך ומתוך כך עולה הצורך במתן כלים פרקטיים למחנכות לצורך ייעול הישיבה וניהולה באופן אפקטיבי. אז איך ניתן לייעל ישיבה פדגוגית?

  • איזון בפוקוס של הישיבה (מעדכון לקבלת החלטות) – מחנכות צריכות לכוון לאיזון נכון בין עדכון והעברת מידע לבין שיתוף ברעיונות וקבלת החלטות. על מנת שכל מורה מקצועי ירגיש כי הישיבה היתה רלוונטית ובעלת ערך עבורו מומלץ שהנחיית הדיון תתמקד יותרבשיתוף עמיתים וסיעור מוחות של רעיונות והמלצות להתמודדות עם תלמידים מאתגרים וקבלת החלטות לגבי ההתערבות הנכונה ופחות בנתונים ובמתן מידע. המחנכת צריכה לכוון את הדיון לחשיבה על פתרונות ורעיונות ולשאול ביחס לכל נתון שמוצג עד כמה הוא באמת רלוונטי ויכול לחדש לכל הנוכחים בישיבה.

  • רתימת המורים המקצועיים – לצד איסוף הנתונים שמתבקשת כל מחנכת לאסוף מהמורים המקצועיים, כדאי לבקש מכל אחד מהם, מבעוד מועד, שיגישו לה 3 אתגרים ספציפיים שיש להם עם תלמידים מסויימים ושהיו רוצים לקבל רעיונות להתמודדות עימם ו-3 טכניקות או שיטות שעבדו להם מצויין עם תלמידים שהציגו קשיים. כך יוכל כל מורה מקצועי לתעדף עוד לפני הישיבה את הסוגיות שמבחינתו הן החשובות והבוערות ביותר. בנוסף, כך יעבור המסר שכל מורה יכול וצריך לתרום לדיון כמו גם להיתרם על ידי קבוצת העמיתים. חשוב לבקש מהם לכתוב זאת בקצרה (ממש במשפט לכל אתגר/טכניקה) כדי שלא ייראו בכך נטל נוסף לקראת הישיבה.

  • פולו אפ ומעקב – חשוב שהמחנכת תבחר מישהו מהנוכחים שבמהלך הישיבה יהיה אמון על כתיבת ההמלצות וההחלטות שהתקבלו לצד מועד לבחינת היישום שלהן. כדי שהישיבה תניב פירות מעשיים ועל מנת שאפשר יהיה לבחון את ההמלצות בשטח, יש לקבוע מתי יהיה המעקב ובאיזה אופן.

  • תיאום ציפיות – בתחילת הישיבה הפדגוגית על המחנכת לקיים תיאום ציפיות שבו היא מבהירה לצוות המורים כיצד תתנהל הישיבה (חלוקת הזמנים, אופן הדיון וכו') ומהם 3 הדגשים שחשובים לה (למשל הנקודות שלעיל ובייחוד המשפטים המודגשים).

ישיבה פדגוגית היא הזדמנות אמיתית לקדם ולשפר תלמידים מתאגרים. ניהולה באופן המוצג יסייע לכל מורה לצאת ממנה עם כלים מעשיים ועם התחושה של "תרמתי ונתרמתי".

לפרטים נוספים:

נועה גרוס, מנהלת קשרי לקוחות חינוך

054-6655409 | noa@debate.co.il

גלעד חמזני, מנהל קשרי לקוחות חינוך

giladH@debate.co.il | 054-5490687