?כיצד נאמץ מודל אפקטיבי לתחקיר לומד בבית הספר

במסגרת העבודה הנעשית בבית הספר, אנו נתקלים לא פעם באירועים חריגים ולא שגרתיים - אירוע שהסתיים בתוצאה שלילית ביותר,

או פעילות מבורכת שהובילה לתוצאה חיובית ביותר. שיתוף פעולה שנעשה עם בעלי תפקידים רבים בפעם הראשונה, או מקרה מפתיע,

מעכב או לא שגרתי שטרם התמודדנו איתו בבית הספר.

שלל האתגרים הללו הם הזדמנות נהדרת לביצוע תחקיר מקצועי ולומד המטמיע מדיניות של הפקת לקחים מאירועים הקורים בבית הספר.

תחקיר אפקטיבי מבטיח שמקרי הצלחה יחזרו על עצמם ולא יהוו אירועים חד פעמיים שהתרחשו באופן מקרי, וכן שתוצאות שליליות לא

יחזרו על עצמן באירועים דומים בעתיד.

מהם 4 השלבים לביצוע תחקיר לומד בבית הספר?

  1. תיאור האירוע לפרטים - הגדרת תרחיש ספציפי וברור עליו נבצע את התחקיר ואיסוף כלל המעורבים בו. לאחר מכן נפרט מה הרקע שהוביל אליו, נסיבות, דמויות מעורבות, טיימינג וכדומה.

  2. הגדרת  האתגר המרכזי שליווה את האירוע - מה היה הרגע המכונן שזיכה את האירוע בתואר: "תרחיש שלילי מאוד או מוצלח מאוד". נסו לזקק מתוך השתלשלות העניינים, את שורש הבעיה, הכשלון או ההצלחה עמם התמודדו המעורבים באירוע.

  3. ניתוח הפתרון ודרכי ההתמודדות שננקטו בפועל על ידי המעורבים באירוע - מה בחרנו לעשות בזמן אמת? כיצד התמודדנו עם הסיטואציה ומה הוביל אותנו לבחירה בפתרון זה.

  4. הסקת מסקנות - בשלב זה אנו בוחנים את הפתרונות שננקטו בפועל, בכובע אסטרטגי גבוה. נערוך דיון ונגדיר מה היה הדבר הנכון לעשות באותה סיטואציה ברמה המערכתית, ונבחן האם היינו מתנהלים בפעם הבאה באופן זהה, שונה או תחת שינויים כאלה ואחרים.

את יישום המודל נשלים על ידי הקפדה על מספר כללים שיחזרו על עצמם בכל תחקיר:

  • לפני כל תחקיר לומד נערוך תיאום ציפיות ברור עם כלל המשתתפים בתחקיר: נבהיר כי מטרת העל שלנו היא ללמוד ולהשתפר. על- כן המילה "אשמה" איננה רלוונטית, אלא לקיחת אחריות ומחוייבות מקצועית לבית הספר.

  • נבהיר כתנאי מקדים למודל, כי על כל המשתתפים בתחקיר להציג ולהביע את דעתם בנוגע לאירוע.

  • ספקו דוגמא אישית כמנהלים- הדרך הטובה ביותר לעודד פתיחות מחשבתית ורצון ללמוד מצד צוות בית הספר, היא שאתם כמנהלים  תשתפו תחילה בחווית הכשלון או ההצלחה שלכם. דוגמא אישית שלכם מעבירה את המסר שטעויות קורות, ויש לנצל אותן ללמידה.

  • דאגו לשתף את כלל המעורבים בתוצאות התחקיר והלקחים שהוגדרו. ניתן לאמץ נוהל במסגרתו המורים מציגים אחת לתקופה את תוצאות הלמידה במסגרת ישיבת צוות, על מנת שתרבות זו ויתרונותיה, יחלחלו ויוטמעו בבית הספר.

כיצד נמדוד הצלחה?

בפעם הבאה שאירוע דומה יתרחש בבית הספר, ננתח אותו לאור הלקחים שהופקו ונדע להגיד האם למדנו והתייעלנו.​

לפרטים נוספים:

נועה גרוס, מנהלת קשרי לקוחות חינוך

054-6655409noa@debate.co.il

גלעד חמזני, מנהל קשרי לקוחות חינוך

giladH@debate.co.il | 054-5490687